....

Cookie Policy

Everything you need to know

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we place on your computer. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website, helping us to provide you with a better experience when you browse our site.
 
The cookies we use are 'analytical' first party session cookies. They allow us to recognise, count and see how visitors move around our site. This helps us to improve the way our website works, for example making sure user's are finding the information they need easily.
 
If you wish to restrict, block or delete the cookies which are set by us, or any other website, you can do this through your browser settings. The Help feature within your browser should show you how to do this. You may wish to visit www.aboutcookies.org to find out more information regarding cookies.
 
By using our website you are agreeing that we may store and access cookies on your device. You are also agreeing that you understand how we use cookies and that you accept our website usage policy.

..

Polisi Cwcis

Popeth rydych chi angen ei wybod

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis. Ffeil fach o lythrennau a rhifau rydyn ni’n ei gosod ar eich cyfrifiadur yw cwci. Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i ni wahaniaethu rhyngoch chi a defnyddwyr eraill y wefan, ac yn ein helpu ni i roi gwell profiad ichi wrth ichi bori ein safle.

Mae’r cwcis rydyn ni’n eu defnyddio’n gwcis sesiwn parti cyntaf ‘dadansoddol’. Maen nhw’n caniatáu i ni adnabod, cyfrif a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas ein safle. Mae hyn yn ein helpu ni i wella’r ffordd y mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft trwy wneud yn siŵr bod defnyddwyr yn dod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw’n rhwydd.

Os ydych chi’n dymuno cyfyngu ar, rhwystro neu ddileu’r cwcis rydyn ni, neu unrhyw wefan arall, yn eu gosod, gallwch chi wneud hyn drwy osodiadau’ch porwr. Dylai’r nodwedd Help o fewn eich porwr ddangos ichi sut i wneud hyn. Efallai yr hoffech chi ymweld â www.aboutcookies.org i gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â chwcis.

Trwy ddefnyddio ein gwefan ni rydych chi’n cytuno ein bod ni’n gallu storio a chael mynediad at gwcis ar eich dyfais. Rydych chi hefyd yn cytuno eich bod chi’n deall sut rydyn ni’n defnyddio cwcis a’ch bod chi’n derbyn ein polisi ar gyfer defnyddio ein gwefan.

....