.... How would you like your feed delivered? .. Sut fuasech chi’n hoffi i ni ddanfon y bwyd ichi? ....

....

How would you like your feed delivered?

..

Sut fuasech chi’n hoffi i ni ddanfon y bwyd ichi?

....

....

We can deliver your poultry feed in bulk or in bags (orders >3 tonne). Our fleet of lorries can make deliveries of between 6 and 27 tonne of bulk.

We can also provide bagged poultry feed in 1 tonne tote bags using third party hauliers.

To ensure that you receive the required quantity, all packing equipment is calibrated regularly. 1 tonne tote bags are labelled under strict guidelines as issued by the Agricultural Industries Confederation (AIC).

How we can supply your feed

 • Rigid lorries that can carry 18 – 20 tonne.

 • Articulated lorries that can carry up to 27 tonne.

  These vehicles have several compartments offering numerous permutations for the delivery to more than one house.

 • 1 tonne tote bags. (Not offered in quantities of less than 3 tonne)

Declarations Labelling

We like to be able to meet the needs of our customers and make doing business as straightforward as possible. Therefore, our bulk feed declaration labels are clear and easy to read, not squeezed onto a tiny bit of paper!

..

Gallwn ni ddanfon y bwyd dofednod ichi mewn swmp neu mewn bagiau (archebion >3 thunnell).

Gall ein fflyd o lorïau gludo sympiau rhwng 6 a 27 tunnell.

Gallwn ni hefyd ddarparu bwyd dofednod mewn bagiau sydd naill ai’n fagiau cario 1 tunnell, neu 25kg ac 20kg, gan ddefnyddio cludwyr eraill.

I sicrhau eich bod chi’n derbyn y swm gofynnol, mae’r holl gyfarpar pacio’n cael ei galibro’n rheolaidd.

Mae bagiau cario 1 tunnell a bagiau llai’n cael eu labelu gan ddilyn canllawiau llym Cydffederasiwn y Diwydiannau Amaethyddol (AIC).

Sut y gallwn ni gyflenwi’ch bwyd

 • Lorïau anghymalog sy’n gallu cludo 18 – 20 tunnell.

 • Lorïau cymalog sy’n gallu cludo hyd at 27 tunnell.

  Mae gan y cerbydau hyn nifer o gerbydrannau sy’n golygu eu bod nhw’n gallu danfon gwahanol gyflenwadau i fwy nag un tŷ.

 • Bagiau cario 1 tunnell. (Ni chynigir y rhain mewn symiau llai na 3 thunnell)

 • Bagiau 25kg

 • Bagiau 20kg

Labeli Datganiadau

Rydyn ni’n hoffi gallu diwallu anghenion ein cwsmeriaid a’i gwneud hi mor hawdd â phosibl gwneud busnes. Felly mae ein labeli datganiadau swmpfwyd yn glir ac yn hawdd i’w darllen, yn hytrach na bod wedi’u gwasgu ar ddarn bychan o bapur!

....